Idrott I Skolan Argumentative Essay

Barn som mår bra lär sig mer i skolan. Motion och rörelse är viktigt för att må bra, både fysiskt och psykiskt.

Vi ser med oro på att stillasittandet ökar i barnens vardag, fysisk aktivitet byts ut mot tid framför skärmar. Barnfetma ökar och den psykiska ohälsan bland barn ökar. Vanan att röra på sig motverkar detta.

Vi ser i de studier som gjorts att barn som rör på sig har bättre koncentration och ökar sina skolresultat. Dessutom förebygger det sjukdomar när man är äldre.

Svenska elever har färre idrottstimmar än elever i Norge och Danmark, minst i hela Norden och färre än de flesta länder i Europa.

Vi behöver ändra på detta. Därför vill vi kristdemokrater utöka tiden för fysisk aktivitet i skolan från 1,5 timme till 2 timmar i veckan.

Vårt mål är rörelse i skolan varje dag för att vi sett att det ger ökade resultat även i matte, svenska och historia. Forskning visar att elever som har daglig fysisk aktivitet klarar grundskolans mål och uppnår behörighet till gymnasieskolan i högre grad än elever som har idrott två gånger i veckan.

Det är framförallt pojkarnas resultat som påverkas positivt. Mer idrott i skolan bidrar alltså inte bara till att göra våra barn starkare och friskare, att röra på sig ger även bättre koncentrationsförmåga och stimulerar inlärningen.

Motion och rörelse gynnar även integrationen av nyanlända elever, alla elever kan delta i fysiska aktiviteter i skolan oavsett språkkunskaper.

Vi vet också sedan tidigare att bättre skolresultat i nästa led ger bättre hälsa.

Det hänger ihop. Barn som exempelvis har föräldrar med en god ekonomi klarar sig oftast bra.

De som framför allt halkar efter kunskapsmässigt – och hälsomässigt - lever inte sällan i ekonomiskt och socialt utsatta sammanhang.

Det är därför som vi tycker att det är viktigt med mer fysisk aktivitet i just skolan, så att alla elever inkluderas, inte bara de barn som oavsett har idrott i sin vardag. Och det handlar inte om att tvinga alla barn att syssla med bollsporter.

Vi är alla olika och gillar olika saker.

Det finns många kreativa exempel på hur man får fler barn att gilla idrott. Idrott är så mycket mer än bollsporter.

Enligt timplanen ska grundskolan ha totalt 500 idrottstimmar, det motsvarar i snitt 1,5 timmar i veckan. Kristdemokraterna vill utöka antalet idrottstimmar i timplanen från 500 till 700 och samtidigt minska timmarna för elevens val.

Det innebär en ökning från 1,5 timme till 2 timmar i veckan. Med mer fysisk aktivitet får fler barn bättre hälsa och kan lära sig mer i skolan.

Annika Eclund (KD)

Utbildningspolitisk talesperson

Hans Jarstig (KD)

Kommunalråd, Habo

Marie Lindholm (KD)

Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Habo

Похоже, это то, что нам. Сьюзан открыла один из каналов. На экране высветилось предупреждение: Информация, содержащаяся в этом файле, предназначена исключительно для научного использования. Любые частные лица, которые попытаются создать описанные здесь изделия, рискуют подвергнуться смертоносному облучению или вызвать самопроизвольный взрыв.

0 thoughts on “Idrott I Skolan Argumentative Essay”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *